Metoda Fascial Disortion Model jest nowoczesnym modelem diagnostyki oraz terapii manualnej, który przyjmuje, że ból oraz inne dolegliwości występujące u pacjenta są spowodowane jednym lub kilkoma różnymi zniekształceniami układu powięziowego. Rehabilitacja ma na celu skorygowanie zniekształceń i doprowadzenie układu powięziowego do stanu wyjściowego, co skutkuje wyraźnym zmniejszeniem dolegliwości lub całkowitym ich ustąpieniem.