Jest to neurofizjologiczna metoda terapeutyczna, polegająca na torowaniu sprawności układu nerwowo – mięśniowego poprzez stymulowanie eksteroreceptorów i proprioreceptorów ciała.
Poprzez wykorzystanie w terapii metody PNF, jesteśmy w stanie odzyskać utracone umiejętności ruchowe lub kształtować je jeśli są zaburzone.

Metoda PNF ma zastosowanie w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami układu mięsniowego, nerwowego oraz kostno-stawowego, szczególnie u osób:

  • z chorobą Parkinsona
  • z polineuropatiami
  • ze stwardnieniem rozsianym, stwardnieniem zanikowym bocznym
  • z zaburzeniami oddychania
  • po udarze mózgu
  • po urazach rdzenia kręgowego, czaszkowo-mózgowych
  • z chorobami móżdżku
  • ze skoliozą
  • po endoprotezoplastyce stawu kolanowego i biodrowego
  • po rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego